AnnMaria

100 tekstów – auto­rem jest An­nMa­ria.

Dziś

Chciałbyś nie znać mo­jego imienia
zdjąć z siebie
za­kopać płaszcz wspomnień

w lis­to­padzie jes­tem w deszczu
do­tyka
prze­siąka na­wet parasol
mgła to bar­dziej jak oddech

chodzisz te­raz w pośpiechu
ta­ka mo­noto­nia kolorów

wca­le nie chce biec za tobą
dziś widzę więcej
zos­ta­ne tu gdzie stałam. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 listopada 2017, 22:41

Im bar­dziej się od­da­lisz, tym trud­niej powrócić. 

myśl dnia z 3 września 2017 roku
zebrała 5 fiszek • 2 września 2017, 17:49

De­cyduj na czas, inaczej in­ni zro­bią to za Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2017, 22:37

Miłość leczy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 kwietnia 2017, 23:33

Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2016, 18:37

Na­wet jeśli dro­ga, którą podążasz naj­podlej­szą się stała i ciemną, noś Światło w so­bie, ono po­może Ci przetrwać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2015, 01:50

Two­je ser­ce wys­tu­kuje właśnie opo­wieść. Naj­piękniej­szą spośród tych, które słyszałeś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 czerwca 2015, 02:32

Tak jak kwiaty przek­witną i usta. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 lipca 2014, 16:16

Nie napisano

Co Ty możesz
naj­wyżej wpaść we wiosenną trawę
otu­lić się w dłonie
włosy upiąć w słońce

po­tańczyć pod drzewami
zwilżyć us­ta rosą
czuć pod sto­pami ranek

naj­wyżej być kwiatem

bez nazwy 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 9 maja 2014, 00:19

Częściej od długo­pisów, oku­larów czy mo­net ludzie gu­bią skraw­ki swo­jej duszy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 stycznia 2014, 23:09
AnnMaria

"Nie pytaj o nic, przecież dobrze wiesz..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnnMaria

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 listopada 2017, 08:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dziś

2 listopada 2017, 23:09AnnMaria sko­men­to­wał tek­st pierwsze były słowa po­tem przyszła [...]

2 listopada 2017, 22:41AnnMaria do­dał no­wy tek­st Dziś

3 września 2017, 14:31$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej się od­da­lisz, [...]

2 września 2017, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st Im bar­dziej się od­da­lisz, [...]

2 września 2017, 17:49AnnMaria do­dał no­wy tek­st Im bar­dziej się od­da­lisz, [...]

28 kwietnia 2017, 08:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

28 kwietnia 2017, 08:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

27 kwietnia 2017, 12:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

27 kwietnia 2017, 09:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.