AnnMaria

96 tekstów – auto­rem jest An­nMa­ria.

Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2016, 18:37

Na­wet jeśli dro­ga, którą podążasz naj­podlej­szą się stała i ciemną, noś Światło w so­bie, ono po­może Ci przetrwać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 października 2015, 01:50

Two­je ser­ce wys­tu­kuje właśnie opo­wieść. Naj­piękniej­szą spośród tych, które słyszałeś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 czerwca 2015, 02:32

Tak jak kwiaty przek­witną i usta. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lipca 2014, 16:16

Nie napisano

Co Ty możesz
naj­wyżej wpaść we wiosenną trawę
otu­lić się w dłonie
włosy upiąć w słońce

po­tańczyć pod drzewami
zwilżyć us­ta rosą
czuć pod sto­pami ranek

naj­wyżej być kwiatem

bez nazwy 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 9 maja 2014, 00:19

Częściej od długo­pisów, oku­larów czy mo­net ludzie gu­bią skraw­ki swo­jej duszy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 stycznia 2014, 23:09

On kocha na­wet tych którzy Go prześla­dują, niena­widzą, złorzeczą. Nie biorąc pod uwagę wy­nikających z te­go zysków i strat, od­da­je wszys­tko. Ja­kimi słowy opi­sać tę wielką Miłość? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 grudnia 2013, 18:07

Rozbity flakonik

Możesz jej ser­ce wyrzu­cić daleko
zos­ta­wić za sobą
lecz ono gdziekol­wiek upad­nie
wciąż pachnie Tobą 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 10 października 2013, 23:43

Wspom­nienia. Płat­ki kwiatów mok­re od deszczu. 

aforyzm dnia z 4 marca 2017 roku
zebrał 69 fiszek • 9 maja 2013, 19:53

Szczyt ro­man­tyzmu. Za­kochać się w ulicznym grajku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 maja 2013, 22:03
AnnMaria

"Nie pytaj o nic, przecież dobrze wiesz..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnnMaria

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 marca 2017, 22:31AnnMaria sko­men­to­wał tek­st piękno ko­biety, uk­ry­wa się [...]

5 marca 2017, 19:50AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Są dro­gi, które za­kończyć [...]

5 marca 2017, 19:46AnnMaria sko­men­to­wał tek­st piękno ko­biety, uk­ry­wa się [...]

5 marca 2017, 19:38AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Człowieka poz­na­je się po [...]

7 lutego 2017, 19:57AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Patrze, na ten świat [...]

7 lutego 2017, 19:56AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Naucz się po­rozu­miewać, a [...]

3 lutego 2017, 13:54AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Ten, kto stra­cił w [...]

11 września 2016, 22:12AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Chciałabym być Twoim pla­nem Na [...]

22 czerwca 2016, 08:18AnnMaria sko­men­to­wał tek­st Jedni poszu­kują bo­gac­twa w [...]